For en del år siden kom mine forældre i besiddelse af familiens stamtræ.

Da jeg til dagligt arbejder med internettet, syntes jeg at det var oplagt at lægge stamtræet online. I december 2002 var jeg færdig med at få stamtræet digitaliseret, hvorefter jeg sendte brev ud til alle de personer som var registreret på Krak.dk med efternavnet Oppermann.

Efterfølgende har jeg fået en masse spændende breve og gamle fotografier, som jeg løbende har opdateret stamtræet med……..Men der mangler stadigvæk en masse ?

Har du informationer du syntes er relevante for stamtræet, må du meget gerne maile dem til mig. Jeg vil helst have dine informationer pr. mail, så ikke værdifulde billeder og breve bortkommer i posten.

Til venstre herfor ser du vores våbenskjold. I A4 versionen er der desuden forklaringer på hvad de forskellige dele af våbenskjoldet betyder.

Alle personer som er relateret til nedenstående stamtræ, er velkommen til frit at benytte våbenskjoldet.

Se familiens stamtræ
Vises bedst i Explorer 6,0

 

Bent & Elses guldbryllup 10. september 2005

 

Erik Oppermann skriver d. 22.12.2002:

 Rewentlows søster - tror jeg at huske - var gift med Holstein og vel grunden til at begge slotte (Holsteinborg og Brahentrollebrog) fik gavn af den ekspertise, de to forstuddannede tyske Oppermann'er kunne tilføre. Som med så meget andet hentedes eksperthjælp i udlandet.

 

Den 15. august 1935 afsluttede Georg Oppermann sit arbejde om familiens stamtræ. Indledningen til stamtræet lyder:

I sin tid søgte jeg Familieoplysninger hos Gejstligheden i Goslar og rektoren i Uslar, men i begge Tilfælde uden Resultat, sikkert af den grund, at de Paagældende toge sig mine Forespørgsler overmaade let. Som følge af de tyske Nationalsocialisters Arierbevægelseog store interesse for de nordiske Lande har man i de sidste Aar været anderledes velvillig i Tyskland overfor Danske, som søger familieoplysninger, og det er derfor lykkedes fhv. Musæumsdirektør Th. Oppermann og Telegrafassistent Frk. Gudrun Oppermann, hvilke sidste havde tyske Venner, og derhos gentagne Gange har været i Goslar og Lauenförde samt boet en Tid i Carlshafen, nær Lauenförde, at tilvejebringe mange Oplysninger om vore tyske Forfædre, der med Sikkerhed vise, at vor Familie allerede paa Trediveaarskrigens Tid var bosiddende og vistnok gammel i den smukke gamle By Goslar. En Heinrich Oppermann faar Borgerret 1603, og da hans Fornavn stadig gaar igen i Familien, har han sikkert hørt til denne. Paa Grundlag af bemeldte Oplysninger har jeg nu udarbejdet omstaaende, i det væsentlige dokumenterede Supplement-Stamtavle over Familiens tyske mandlige medlemmer

Lidt praktisk


                                                                             

                                           

                

                                                                                                   

 

 

Våbenskjold i A4

Våbenskjold i stor