Medlemmer:

 

(EO: borgerret får man vist først når man er myndig (voksen)

Og så kommer stamtavlen .......:

 

Jürgen-Georg Oppermann

Borgmester i Goslar

(Det er alt hvad der står = og så kommer hans søn)

 

Georg

Schulze (Byfoged) i Goslar, faar Borgerret 7. decbr. 1664, g. 3. April 1665 m. Ilsebeth Busch, + 29. aug. 1706.

 

(EO: Derefter skriver jeg hans 3 sønner og deres  og deres ...)

 

 

 

1) Heinrich Albrecht

Vistnok i Göttingen, f. 1666

 

Barn:

Johann Geog

Schwertfeger i Gøttingen, g. m. Philippina Dorotea, Erbelingen.

 

Barnebarn:

Heinrich Julius,

Docent i Mathematik i Gøttingen og Baukommisær, f. 15. aug. 1751, + 12. =kt. 1811

 

 

 

 

2) Johann Matthias,

Købmand i Essen ved Hildesheim, g. 2den Gang 25. okt. 1731 m. Anna Marie Utrechts.

 

Barn 1:

Heinrich Matthias

f. 1724, conf. 1739, om hvem intet vides.

 

Barn 2:

Johann Vincentz,

kgl. Jæger paa Jægergaarden i Hannover og fra 1777 Skovrider i Polle ved Weseren, f. 1736, conf. 1751, g. m. Frk. Bredenbeck, Søster til Matthias Heinrichs Hustru. Stod 1785 Fadder til Johann Carl Vincentz, + 8. Jan. 1793 Ludvig.

 

Barnebarn:

Ludewig

Skovrider i Boerrie og Hemmeringen og tilsidst i Polle samt fra 1825 Overförster i Iburg ved Osnabrück (Teutoburgerwald), + 1846.

 

Oldebarn (Ludewigs barn):

Jacob

Skovrider i Sverige.

 

 

 

3) Conrad Jürgen, (EO: Han er så den gren vi er efterkommere af) i Goslar, som benævnes "miles" (oprindelig "Soldat", senere

"Embedsmand") og

muligt har været Militær, da han, som var f. 11. Febr. 1674, først blev g. m. Anna Elisabeth Wachtels 22. Oktbr. 1719, altsaa efter den spanske Arvefølgekrig var endt.

 

Barn:

Matthias Heinrich,

Rektor i Uslar og Prædikant i Bollesen, samt fra 1762 Præst i Lauenförde ved Wesern, f. 1725, + 1790. Se i øvrigt stamtavlen......

 

EO: Der står følgende tilføjelse i denne stamtavle:

 

og tilføjer,

at Goslars Borgerbøger gaar tilbage til 1601, men Byens Kirkebøger kun gaar til 1627, og at Heinrich Julius's Bekendtskab med Greve Reventlow, som havde studeret i Gøttingen, antagelig var grunden til, at Johan Carl Vincentz tog paa Besøg paa Brahetrolleborg, efter Napoleon i 1804 havde erobret Hannover.

 

EO: Rewentlows søster - tror jeg at huske - var gift med Holstein og vel grunden til at begge slotte fik gavn af den ekspertise, de to forstuddannede tyske Oppermann'er kunne tilføre. Som med så meget andet hentedes eksperthjælp i udlandet.

I øvrigt har jeg været i Goslar og afleveret kopi af stamtavlen til "Stadt Goslar" Der Oberstaddirektor under en rundvisning på det gamle rådhus. Jeg fik et meget officielt takkebrev fra Albers Dipl.-Archivar De har lagt det videre til deres byarkiv.

 

Borgmestergården står helt som da vores forfader var borgmester. Selv den gamle rådssal og den borgmesterstol hvorfra han sikkert har ledet bystyret. Desuden har de en smuk vandresal med et helt specielt loft. Jeg mener at huske at det i begyndelsen af 1600 fik vinduer isat - ellers har det være en åben Balustrade (hedder det vist). Goslar slap for større ødelæggelser under krigen.

 

Jeg så også et bageri med navnet Oppermann lidt uden for byen - på vejen til Bloksbjerg, ligesom jeg mødte en tankbil med navnet. Jeg arbejder som før nævnt på Søndagsavisens hovedkontor i Gladsaxe. På et tidspunkt havde vi brug for hjælp fra tyske trykkerier. Et af dem var Oppermann Druch i Hannover. Jeg har haft båd, og turen gik et år bl.a. til Glücksburg, hvor tolderen i havnen hilste mig med et: "Wir habe auch ein Oppermann hier im Glücksburg". I fjernsynet var for år tilbage en i øvrigt god serie om en tysk berlineroverklassefamilie og deres besværligheder med bl.a. nazismens gryende start. De hed Oppermann. Tidligere har chefen for et kunstmuseum i Berlin heddet Oppermann. I kbh. boede der en kunstner i Baghuset ved navn Oppermann. Han kom fra Tyskland. Han er død. Men der fås reproduktioner af hans værker og han lavede bl.a. Jens August Schades mindesten, som vist står på Assistenskirkegården. Han er død. Så navnet er altså ikke ualmindeligt, hvad også søgninger på nettet afslører.